Упирі і привиди Чернігова

У старому Чернiговi любили оповiдки про привидiв. Чого тiльки не розповiдали — i про спiваючий надгробний пам'ятник у виглядi прекрасної жiночої скульптури на цвинтарi Єлецького монастиря, i про мертву дiвчину, що привела лiкаря до хворої матерi. I про дочку Кочубея — Мотрю, яка никає в нiч на Iвана Купала бiля будинку полкової канцелярiї на Валу, охороняючи скарби Мазепи.

Та все ж жоднiй з таких легенд не вдалося зрiвнятися по таємничостi i зловiсностi з iсторiєю про чернiгiвського полковника — упиря Василя Дунiна-Борковського (1640-1702 рр.) — однiєї з найодiознiших чернiгiвських постатей всiх часiв, можливого нащадка датського королiвського роду Дуненiв i графiв Священної Римської iмперiї, одного з найбагатших магнатiв Гетьманської України, Генерального обозного Вiйська Запорiзького, людини кола гетьманiв Мазепи i Самойловича…

( Читати далі )